Maatschappelijke stage

Diverse leerlingen van verschillende voortgezet onderwijsscholen hebben zich al ingezet voor WonenPlus. Deze leerlingen helpen mee met boodschappen doen, wandelen, eenvoudige tuinklusjes, computerhulp en ondersteuning op kantoor. Menig abonnee is blij met deze extra hulp. Wij hopen hiermee op bewustwording van de aandacht voor de medemens en inzet voor de maatschappij.