Nieuwe huisstijl voor WonenPlus Alkmaar

Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat we een nieuw logo en nieuwe huisstijl hebben. Daar is de laatste maanden, samen met het reclamebureau, hard aan gewerkt.

Het resultaat is een frisse en moderne uitstraling, waarmee we als organisatie willen benadrukken dat iedereen ons even dierbaar is en iedere schakel binnen de organisatie even belangrijk is bij het realiseren van onze goede resultaten. Daarom zeggen we: WonenPlus Alkmaar, zijn we samen.

De komende periode zullen we de nieuwe uitstraling gefaseerd introduceren. Dat betekend dat u het logo vanaf nu steeds vaker zult tegenkomen. Op dit moment zijn we druk bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website, uiteraard geheel in de nieuwe stijl en bovenal voorzien van nieuwe mogelijkheden en communicatiemiddelen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vraag uw mantelzorgcompliment aan!

Wat is het Mantelzorgcompliment?
Alkmaarse inwoners die langdurig zorg en/of begeleiding nodig hebben kunnen het Mantelzorgcompliment voor hun mantelzorger(s) aanvragen. Het Mantelzorgcompliment is bestemd voor mantelzorgers van 18 jaar of ouder die langdurig (minstens 6 aaneengesloten maanden, minimaal 8 uur per week) en onbetaald zorg hebben verleend aan een hulpbehoevend persoon in hun omgeving. Aanvragen kan één keer per jaar, vóór 31 december. En alleen voor het huidige jaar, dus niet voor een al verstreken of volgend jaar. Het Mantelzorgcompliment is een extraatje van € 200,-, als blijk van waardering van de gemeente Alkmaar voor haar mantelzorgers.

U kunt een aanvraagformulier afhalen bij WonenPlus Alkmaar of een digitaal aanvraagformulier te downloaden via de link Mantelzorgcompliment aanvragen (mogelijk vanaf 1 juli)

Opening van “de Huiskamer” in De Alkenhorst op 24 juni

Zondag 24 juni vindt om 14.00 uur in het Huis van de wijk De Alkenhorst aan de Schelfhoutlaan 4 de opening plaats van ‘De Huiskamer’. In De Alkenhorst worden al vele activiteiten voor buurtbewoners georganiseerd. Zij kunnen ook altijd langskomen voor een gesprekje of een kopje koffie in de centrale ruimte. De grote ontmoetingstafel biedt daarvoor alle gelegenheid. Toch hebben de bewonersonderneming De Alkenhorst en WonenPlus Alkmaar gemerkt dat sommige bezoekers meer behoefte hebben aan privacy en een plek waar zij in alle rust over de dingen die hen bezighouden kunnen praten. Daarom zijn zij met ‘De Huiskamer’ gestart. Mede door subsidie van het Oranje Fonds kan ‘De Huiskamer’ in ieder geval twee jaar draaien.

De initiatiefnemers willen buurtbewoners ook graag informeren over alle andere activiteiten die er in De Alkenhorst plaatsvinden en wat WonenPlus Alkmaar te bieden heeft.

Buurtbewoners zijn welkom tussen 14.00 uur en 16.00 uur voor een hapje en een drankje in ‘De Huiskamer’.

Na zondag 24 juni zal de huiskamer 3x per week geopend zijn.  U bent van harte welkom!
Woensdag van 14.00 – 16.00 uur
Vrijdag van 14.00 – 16.00 uur
Zondag van 14.00 – 16.00 uur

Kosten voor koffie/thee € 1,-

Vrijwilliger Sandra verft samen met vaste bezoeker de wand van ‘De Huiskamer’.

Expositie Via Nova

Bij WonenPlus Alkmaar, Schelfhoutlaan 4 in Alkmaar is op dit moment een expositie van Noa (Via Nova).  Noa heeft zich onlangs aangesloten bij het  Kunstcollectief Samen Sterk. Ze  noemt zichzelf een eigenzinnige huis, tuin en keuken artiest met een paradoxale werkwijze.
Haar werk bestaat uit meerdere lagen en materialen, zowel fysiek als het verhaal erachter. ” Ik ben gefascineerd door kleuren en het leven, hoewel ik het verhaal erachter niet altijd vanzelfsprekend begrijp. Dit is mijn drijfveer. Ik maak van deze ongrijpbare wereld een afbeelding die ik zelf goed kan vertalen. Je zou mijn werk kunnen zien als een plattegrond van mijn eigen brein.
Als sinds ik een potlood vast kan houden creëer ik. Ik heb verscheidene materialen geprobeerd en ben blijven hangen bij een combinatie van aquarel, alcoholmarkers en fineliners. Kleuren, vrouwen, dieren en bloemen zijn mijn favoriet. Dit omdat ik de schoonheid van het leven wil weergeven, het tegenovergestelde van hoe het er in mijn hoofd aan toegaat. Ik bekijk de wereld met een roze bril omdat het in mijn hoofd al duister genoeg is.

Deze paradox en zoveel anderen zijn veelal het verhaal achter mijn werk. Ik hoop dat het u zal inspireren. Facebook: Via Nova.  Email: noalynzee@gmail.com

Tuindag 21 juni 2018

Op 21 juni  is de jaarlijkse tuindag van WonenPlus Alkmaar.  Doet u mee? We gaan in een duo’s of in groepjes naar WonenPlus abonnees thuis die niet meer zelf hun tuin kunnen onderhouden. Vraag een vriend of vriendin mee, dat werkt aanstekelijk en is gezellig. We starten om 10 uur en ronden om 15 uur af in het huis van de wijk de Alkenhorst aan de Schelfhoutlaan 4 in Alkmaar (de Hoef). Help ons helpen met samen een dagje de handen uit de mouwen. Aanmelden tot 18 juni: (072) 512 27 11 of info@wonenplusalkmaar.nl 

Café Doodgewoon op woensdag 13 juni

Sinds 2008 is Café Doodgewoon geopend voor professionals, vrijwilligers en mantelzorgers in de palliatieve zorg. Ook in 2018 opent het café maandelijks elke tweede woensdagavond zijn deuren weer.

19.30  – 20.00 uur Inloop
20.00  – 21.00 uur Gastspreker: Jelle Vleer en Saskia de Bie
21.00  – 22.00 uur Ontmoeten en napraten

Thema: De zorg rondom kanker vanuit heden naar verleden.

Saskia, verpleegkundig specialist, vertelt over de ontwikkelingen van kanker en met name chemo, en brengt ons naar het hier en nu. Jelle vertelt aansluitend zijn levensverhaal. Hij verbindt de diagnose kanker met zijn werkzame leven toentertijd, als internist en hospicearts, en deelt zijn beleving en ervaringen.
Jelle en Saskia zijn al jaren levenspartners.

Kom doodgewoon op 13 juni 2018!

Locatie: Hal van Hospice Alkmaar Blanckerhofweg 13 • 1816 HG Alkmaar

Groepsexposities in de Alkenhorst

Aan de Schelfhoutlaan 4 in het huis van de wijk de Alkenhorst zijn tot 1 april twee groepsexposities te bewonderen. Kunstcollectief Samen Sterk is een groep van ongeveer 20 kunstenaars, al dan niet met een psychiatrische achtergrond. Vorig jaar is de groep naar de overzichtstentoonstelling van “de Stijl” in het Gemeentemuseum in Den Haag geweest met onder andere Piet Mondriaan. Dit inspireerde hen om met hun eigen stijl en visie een ’Mondriaan’ schilderij te maken. Deze doeken zijn te zien in de zalen van de Alkenhorst.

In hetzelfde wijkcentrum maar dan in de kantoren van WonenPlus Alkmaar is een tentoonstelling van Fotogroep “De Waag/De Horn”. Een zeer gedreven groep fotografen die graag bij elkaar komt voor advies en uitwisseling. Zij vinden het leuk om ook buiten de huiselijke kring hun foto’s te laten zien. Eén van de fotografen is Frans den Nijs die ook WonenPlus vrijwilliger is en veel klusjes bij mensen thuis doet. U bent van harte welkom deze prachtige foto’s met een diversiteit aan onderwerpen te bezichtigen.

Openingstijden WonenPlus: maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Kijk ook op www.wonenplus-alkmaar.nl of www.dealkenhorst.nl

Oranje Fonds kent WonenPlus Alkmaar € 25.000 toe voor de bestrijding eenzaamheid

WonenPlus Alkmaar ontvangt van het Oranje Fonds een bedrag van € 25.000,00 voor de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. De komende twee jaar gaat deze vrijwilligersorganisatie zich extra inspannen om eenzame mensen van 65 jaar en ouder te ondersteunen. Daarvoor is een speciaal project “Contact op maat” opgeteld, waarin voor de ouderen zelf ook een actieve rol is weggelegd. Als de resultaten goed zijn, ontvangt WonenPlus Alkmaar voor het tweede jaar een bijdrage van € 20.000,00 van het Fonds.

Uit landelijke cijfers komt naar voren dat 22 procent van ouderen tussen 55 en 89 jaar zich erg eenzaam voelt. Hoe ouder mensen zijn hoe hoger de percentages uitvallen. In Alkmaar wonen meer dan 20.000 mensen die ouder zijn dan 65 jaar. Omgerekend betekent dat zo’n 5.000 van hen zich eenzaam voelt. Zij hebben minder contacten dan zij wensen of missen een vertrouwd persoon in hun leven. Deelname aan ontmoetingsactiviteiten kunnen bijdragen aan het vermin-deren van eenzaamheid, maar in veel gevallen is er meer nodig. Daarvoor heeft WonenPlus Alkmaar het project “Contact op maat” ontwikkeld als onderdeel van de aanpak “Samenkracht”. Met de toekenning van het Oranje Fonds kan WonenPlus Alkmaar het grootste deel van de projectkosten dekken.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het Fonds met 31 miljoen zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn. Begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en Bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.
WonenPlus Alkmaar is blij met de toekende bedragen van het Oranje Fonds. De organisatie zet ook eigen middelen en menskracht in. Ook vrijwilligers vervullen een belangrijke rol binnen het project “Contact op maat”. Voor de totale dekking van de tweejarige begroting is de organisatie nog op zoek naar extra gelden. De organisatie hoopt daarom ook op een bijdrage van de gemeente Alkmaar.

Café ‘Doodgewoon’ Alkmaar op woensdag 10 januari 2018

Sinds 2008 is Café Doodgewoon geopend voor professionals, vrijwilligers en mantelzorgers in de palliatieve zorg. Ook in 2018 opent het café maandelijks elke tweede woensdagavond zijn deuren weer.

19.30 – 20.00 uur Inloop
20.00 –21.00 uur Gastspreker: Greta Vink
21.00 – 22.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst

Thema is: ‘Workshop Handmassage’

Deze workshop staat in het teken van het nieuwe jaar, waarin we klaarstaan voor de ander. Vanavond neemt Greta Vink ons mee in haar workshop handmassage. De massage biedt een vorm van persoonlijke aandacht en helpt de handen ontspannen. Wij volgen de aanwijzingen van Greta op de voet, pardon de handen, zodat er een stoot hormonen vrijkomt. Hierdoor ontstaat er vertrouwen en verbondenheid. Juist deze avond stellen wij de handen centraal, zodat we handig het nieuwe jaar ingaan. Greta is lichaamsgerichte therapeute.

Kom doodgewoon op 10 januari 2018!

Locatie: Hal van Hospice Alkmaar Blanckerhofweg 13 • 1816 HG Alkmaar