Oranje Fonds kent WonenPlus Alkmaar € 25.000 toe voor de bestrijding eenzaamheid

WonenPlus Alkmaar ontvangt van het Oranje Fonds een bedrag van € 25.000,00 voor de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. De komende twee jaar gaat deze vrijwilligersorganisatie zich extra inspannen om eenzame mensen van 65 jaar en ouder te ondersteunen. Daarvoor is een speciaal project “Contact op maat” opgeteld, waarin voor de ouderen zelf ook een actieve rol is weggelegd. Als de resultaten goed zijn, ontvangt WonenPlus Alkmaar voor het tweede jaar een bijdrage van € 20.000,00 van het Fonds.

Uit landelijke cijfers komt naar voren dat 22 procent van ouderen tussen 55 en 89 jaar zich erg eenzaam voelt. Hoe ouder mensen zijn hoe hoger de percentages uitvallen. In Alkmaar wonen meer dan 20.000 mensen die ouder zijn dan 65 jaar. Omgerekend betekent dat zo’n 5.000 van hen zich eenzaam voelt. Zij hebben minder contacten dan zij wensen of missen een vertrouwd persoon in hun leven. Deelname aan ontmoetingsactiviteiten kunnen bijdragen aan het vermin-deren van eenzaamheid, maar in veel gevallen is er meer nodig. Daarvoor heeft WonenPlus Alkmaar het project “Contact op maat” ontwikkeld als onderdeel van de aanpak “Samenkracht”. Met de toekenning van het Oranje Fonds kan WonenPlus Alkmaar het grootste deel van de projectkosten dekken.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het Fonds met 31 miljoen zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn. Begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en Bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.
WonenPlus Alkmaar is blij met de toekende bedragen van het Oranje Fonds. De organisatie zet ook eigen middelen en menskracht in. Ook vrijwilligers vervullen een belangrijke rol binnen het project “Contact op maat”. Voor de totale dekking van de tweejarige begroting is de organisatie nog op zoek naar extra gelden. De organisatie hoopt daarom ook op een bijdrage van de gemeente Alkmaar.

Café ‘Doodgewoon’ Alkmaar op woensdag 10 januari 2018

Sinds 2008 is Café Doodgewoon geopend voor professionals, vrijwilligers en mantelzorgers in de palliatieve zorg. Ook in 2018 opent het café maandelijks elke tweede woensdagavond zijn deuren weer.

19.30 – 20.00 uur Inloop
20.00 –21.00 uur Gastspreker: Greta Vink
21.00 – 22.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst

Thema is: ‘Workshop Handmassage’

Deze workshop staat in het teken van het nieuwe jaar, waarin we klaarstaan voor de ander. Vanavond neemt Greta Vink ons mee in haar workshop handmassage. De massage biedt een vorm van persoonlijke aandacht en helpt de handen ontspannen. Wij volgen de aanwijzingen van Greta op de voet, pardon de handen, zodat er een stoot hormonen vrijkomt. Hierdoor ontstaat er vertrouwen en verbondenheid. Juist deze avond stellen wij de handen centraal, zodat we handig het nieuwe jaar ingaan. Greta is lichaamsgerichte therapeute.

Kom doodgewoon op 10 januari 2018!

Locatie: Hal van Hospice Alkmaar Blanckerhofweg 13 • 1816 HG Alkmaar