Vraag uw mantelzorgcompliment aan!

Wat is het Mantelzorgcompliment?
Alkmaarse inwoners die langdurig zorg en/of begeleiding nodig hebben kunnen het Mantelzorgcompliment voor hun mantelzorger(s) aanvragen. Het Mantelzorgcompliment is bestemd voor mantelzorgers van 18 jaar of ouder die langdurig (minstens 6 aaneengesloten maanden, minimaal 8 uur per week) en onbetaald zorg hebben verleend aan een hulpbehoevend persoon in hun omgeving. Aanvragen kan één keer per jaar, vóór 31 december. En alleen voor het huidige jaar, dus niet voor een al verstreken of volgend jaar. Het Mantelzorgcompliment is een extraatje van € 200,-, als blijk van waardering van de gemeente Alkmaar voor haar mantelzorgers.

U kunt een aanvraagformulier afhalen bij WonenPlus Alkmaar of een digitaal aanvraagformulier te downloaden via de link Mantelzorgcompliment aanvragen (mogelijk vanaf 1 juli)