Belangrijk:

Betaalt u uw abonnementsgeld per incasso en wilt u nu met de Alkmaar Pas betalen? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door zodat de incasso voor 2019 niet gedaan wordt. Bel vóór 28 januari met het servicepunt: (072) 512 27 11 of mail info@wonenplusalkmaar.nl