Rabobank Clubsupport

Lid van de Rabobank? Stem tot 25 oktober op WonenPlus Alkmaar via www.rabobank.nl/clubsupport of via de Rabo app onder Zelf regelen/lidmaatschap.

Met uw stem krijgen we geld voor het uitvoeren van de vriendschapscursussen “Zin in Contact” voor ouderen die eenzaamheid ervaren.

De actie leverde ons vorig jaar € 253,55 op.

Dat kan beter! Helpt u mee?

Kleine moeite met veel resultaat.

Bedankt voor uw steun! #raboclubsupport

Buurten in De Hoef een groot succes

Ruim twee jaar geleden startte Buurten in De Hoef, een project om eenzaamheid bij ouderen aan te pakken. Georganiseerd door de bewonersonderneming de Alkenhorst en WonenPlus Alkmaar, met financiële steun van het Oranje Fonds. Het doel is om elkaar te ontmoeten, contacten te leggen en samen activiteiten op te zetten. Vrijwilligers vervullen de dragende rol. Door hen is Buurten in De Hoef een groot succes en weten veel ouderen inmiddels de weg naar het huis van de wijk ‘De Alkenhorst’ te vinden.

Men kan iedere woensdagmiddag met elkaar in gesprek in de huiskamer ofwel  deelnemen aan de wekelijkse kook- en eetgroep, de high teas, de ontmoetingstafel, de feestelijke bijeenkomsten met speciale dagen of de maandelijkse zondag matinee film. Ouderen voor wie de stap naar De Alkenhorst te groot is, worden thuis bezocht. In de week tegen eenzaamheid (1 oktober t/m 8 oktober) is gestart met een extra diner op vrijdagavond. De initiatiefnemers van het samen koken en eten, Hans en Willy, hadden zich met andere vrijwilligers flink uitgesloofd, met als resultaat: een heerlijke Indonesische rijsttafel. Zij werden daarvoor door de deelnemers in het zonnetje gezet

Steunpunt Eenzaamheid geopend

Op 1 oktober is het Steunpunt Eenzaamheid geopend door wethouder Robert te Beest. WonenPlus Alkmaar is een van de Alkmaarse coalitiepartners. Het steunpunt maakt eenzaamheid bespreekbaar en creëert bewustheid, geeft adviezen en steun om het gevoel van eenzaamheid te verminderen. Weet je niet goed hoe je dit aan kunt pakken of welke mogelijkheden daar voor zijn? Ga naar het steunpunt op werkdagen van 9 tot 12 uur in wijkcentrum de Oever, Amstelstraat 1 in Alkmaar (Oudorp). Bel 072 5117311 of mail alkmaar@steunpunteenzaamheid.nl