Bestuur

Het bestuur van Stichting WonenPlus Alkmaar wordt gevormd door de volgende personen:

  • Mevrouw K. Haker (voorzitter)
  • De heer M. Prinsen (secretaris)
  • Mevrouw T. Boeve (penningmeester)
  • Mevrouw D. Luiken-Gans (algemeen lid)