Bestuur

Het bestuur van Stichting WonenPlus Alkmaar wordt gevormd door de volgende personen:

  • De heer H. Batelaan (voorzitter)
  • De heer M. Prinsen (secretaris)
  • Mevrouw T. Boeve (penningmeester)
  • Mevrouw D. Luiken-Gans (algemeen lid)
  • Mevrouw M. Zondervan (algemeen lid)