Oproep: kandidaten voor de WonenPlus Adviesraad

De adviesraad is op zoek naar enthousiaste personen die deel willen nemen aan de denktank van WonenPlus Alkmaar. Want zo kunnen we de Adviesraad inmiddels wel noemen. Dit kan zowel een abonnee zijn, als een vrijwilliger.

Vrijwilligersorganisaties zijn een belangrijke schakel in het welzijn in onze maatschappij. Wij weten inmiddels als vrijwilliger of abonnee wat dit inhoud. Het is een deel van ons leven geworden en middels de Adviesraad hebben wij ook een stem gekregen.

De Adviesraad houdt zich bezig met het wel en wee van WonenPlus in de ruimste zin van het woord. We komen minimaal acht keer per jaar bij elkaar in een vergadering of bijeenkomst. Eenmaal per jaar nemen wij deel aan een vergadering van het bestuur van WonenPlus, waar we de grote lijnen van de organisatie doornemen.

Achter de schermen houdt de Adviesraad een vinger aan de pols. Zij steunt, adviseert en denkt mee in het maken van voorstellen. Om zo de continuïteit van WonenPlus te waarborgen of zelfs op een  hoger plan te zetten.

Vind jij het belangrijk om een steentje bij te dragen aan het welzijn van WonenPlus Alkmaar en wil je graag meedenken? Meld je dan aan! De raad heeft een eigen email-adres:

adviesraad@wonenplusalkmaar.nl

Wij wachten je komst met spanning af.

Adviesraad WonenPlus Alkmaar