Vertrouwenspersoon

Veel mensen maken gebruik van de diensten van WonenPlus Alkmaar, uitgevoerd door vrijwilligers en beroepskrachten. Zowel abonnees als vrijwilligers hebben recht op een goede en veilige dienstverlening. Waarden als respect en oprechtheid staan centraal en iedereen doet zijn/haar best om zo goed mogelijk met elkaar om te gaan.

Ondanks alle goede bedoelingen kan het weleens niet goed gaan in het contact tussen vrijwilligers en abonnees. Dat u er na afloop een naar gevoel bij heeft. Iemand zegt iets dat u vervelend vindt, u wordt aangeraakt terwijl u dat niet wilt of er is sprake van seksuele toespelingen. Dit wordt ook wel grensoverschrijdend gedrag genoemd. Waar de grens ligt is voor elke persoon verschillend. Grensoverschrijdend gedrag betreft: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie.

Waarom een vertrouwenspersoon?
Natuurlijk kunt u eerst zelf praten met degene van wie u het gedrag als ongewenst heeft ervaren. U kunt ook contact opnemen met ons servicepunt of uw consulent. Heeft u toch behoefte aan een gesprek met iemand die kan helpen uw gevoelens en gedachten onder woorden te brengen en raad te geven over welke stappen u kunt ondernemen? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van WonenPlus. Want zij:

  • luistert naar uw verhaal over wat u als grensoverschrijdend gedrag van iemand heeft ervaren
  • zoekt samen met u naar een oplossing
  • helpt bij ernstige zaken met het opstarten van een officiële klachtenprocedure

De gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. Niets van het besprokene komt naar buiten of wordt gedeeld. U bepaalt welke stappen u wilt nemen.

Contact
De vertrouwenspersoon van WonenPlus Alkmaar is Tonny Verdonk. Te bereiken op 06 82 77 72 41. U kunt in een telefoongesprek met Tonny uw verhaal doen.  Als u wilt dan wordt een gesprek gepland in een voor u prettige omgeving. Spreek vooral in als u de voicemail treft. Tonny belt u dan terug.  U hoeft niets te betalen voor deze ondersteuning. Ongewenst gedrag? Praat er over. De vertrouwenspersoon is er voor u.