Gedragscodes

Bij aanvang van het vrijwilligerswerk bij WonenPlus Alkmaar ontvangt iedere vrijwilliger in een gesprek met de consulent een afsprakenbrief met richtlijnen en gedragscodes. Deze wordt ondertekend en opgeslagen in ons archief. Graag maken we iedereen er op attent dat voor de uitvoering van het vrijwilligerswerk voor WonenPlus we verwachten dat men:

 • iedereen respecteert in de breedste zin van het woord
 • de specifieke vaardigheden bezit voor het uitvoeren van de dienst
 • geen geld (fooien) of cadeaus aanneemt
 • geen financiële transacties verricht
 • geen verbaal of fysiek geweld gebruikt
 • geen seksueel (getinte) handelingen en/of opmerkingen maakt
 • abonnees niet belast met persoonlijke problemen of persoonlijke levensbeschouwingen
 • geen rookwaren, alcohol, drugs gebruikt en/of gokt tijdens de werkzaamheden
 • geen beeld materiaal maakt van de ander zonder toestemming
 • geen persoonlijke informatie aan derden verstrekt
 • geen persoonlijke eigendommen of papieren van de abonnee meeneemt, tenzij dit in overleg met zowel de abonnee als de consulent gebeurt.

Werken met computers, tablet, telefonie

 • geen wachtwoorden doorgeven aan anderen, op de PC plakken of in niet afgesloten ruimten bewaren.
  gebruik van USB sticks is verboden
 • voor gebruik en verspreiding van persoonsgegevens en privacygevoelige documenten moet expliciet toestemming worden gegeven door de betrokkenen. Zorg dat ze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden
 • verlies van gegevens valt onder de meldplicht datalekken.

Geheimhoudingsplicht

Over de privacy zaken van abonnees heb je geheimhoudingsplicht, ook na beëindiging. Verder zijn er een aantal zaken die de vrijwilliger altijd kan overleggen met de consulent. Bijvoorbeeld als men niet (meer) kan voldoen aan de hulpvraag van de abonnee. Of als er iets gebeurd is tijdens de dienst. Ook bij een ‘niet-pluis’ gevoel, iets zorgelijks of bij persoonlijke gevoelens (die wellicht je vrijwilligerswerk verstoren) kan dit altijd besproken worden met de consulent.

Verder geven we onze vrijwilligers voor de eigen privacy het advies om anoniem te bellen en niet je telefoonnummer te geven aan de abonnee.