Dienstenaanbod

WonenPlus Alkmaar heeft een uitgebreid dienstenpakket waarvan gebruik gemaakt kan worden door onze abonnees. Voor de diensten die uitgevoerd worden door vrijwilligers geven wij u hieronder voorbeelden.

  • Ten tijde van corona is er een aangepast dienstenpakket en vinden deze plaats onder coronavoorschriften en alleen als het mogelijk is om afstand te bewaren.  

Administratie

Hulp bij het ordenen, formulieren invullen, huurtoeslag, abonnementen opzeggen, belastingaangifte. Afhankelijk van uw vraag kunnen wij ook doorverwijzen naar een belastingkantoor, schuldhulpverlening, budgetwinkel en formulierenbrigade.

Boodschappen

Wordt boodschappen doen te zwaar? U kunt hulp aanvragen als u een keer ziek bent. Is het wekelijks, dan vragen wij even de tijd om een vrijwilliger te vinden. Gaat het om zware boodschappen die met de auto gehaald moeten worden of gaat u met de vrijwilliger mee, dan betaald u benzinekosten. Per kilometer betaalt u € 0,35 aan de vrijwilliger. Ook eventuele parkeerkosten zijn voor uw rekening.

Buurten in de Hoef

In het huis van de wijk de Alkenhorst (i.s.m. WonenPlus Alkmaar) zetten senioren met elkaar leuke activiteiten op voor ontmoeting en contact. In onze sfeervolle huiskamer wordt er wekelijks samen gekookt en gegeten.

Er is een gezellig bijeen komen op maandag- en woensdagmiddag en we draaien maandelijks op zondagmiddag een mooie film met nabespreking.

Komt u erbij of wilt u zelf een activiteit begeleiden? Neem contact op met WonenPlus (072) 5122711

Digitale hulp

We helpen bij storingen of bij het installeren of het downloaden van een programma. We assisteren bij internetten, sociale media, het verzenden van e-mails.  We geven uitleg over uw tablet of smartphone. Of wilt u leren beeldbellen? U kunt ook zelf naar WonenPlus in de Alkenhorst komen. Op donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur is er een vrijwilliger van WonenPlus. Laptops zijn aanwezig en vrij voor gebruik. Alleen niet tijdens de coronaperiode.

Eerste hulp bij thuiskomst

Als u na een ziekenhuisopname of revalidatie weer naar huis mag, is het fijn als iemand u ophaalt en helpt bij de eerste opvang thuis. De vrijwilliger zet een  kop koffie of thee en bekijkt met u wat er verder nodig is. Denk aan  planten water geven, boodschappen doen, vuilniscontainer buiten zetten. Eerste hulp bij thuiskomst is er voor WonenPlus abonnees die in hun naaste omgeving geen familie, vrienden of buren hebben.

Hond uitlaten

Bent u ziek en kunt u niemand vinden om uw hond uit te laten? Of wilt u een wekelijkse lange wandeling voor uw hond? Dan kan een vrijwilliger dat voor u doen. Informeer ook naar andere dierenopvang mogelijkheden.

Huisbezoek

Na inschrijving krijgt u een huisbezoek met informatie over de mogelijkheden bij WonenPlus. Wij inventariseren uw thuissituatie ten behoeve van de gewenste ondersteuning. U kunt vragen stellen en uw wensen kenbaar maken. Er kan ook een vriendschappelijk huisbezoek worden aangevraagd. Gezellig een praatje maken of samen een spelletje doen.

Hulp bij ziekte en ongemak

Incidentele hulp bij ziek zijn. Zoals een afvalrolemmer aan de weg zetten, naar de apotheek, straatje schoonvegen of hulp bij verhuisdozen in- en uitpakken. Kortom allerlei incidentele hand- en spandiensten. Praktische taken die u tijdens uw ziekte even niet zelf kunt uitvoeren.

Informatie en advies

De vrijwilligers op het servicepunt zijn er voor al uw vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De WonenPlus consulenten zijn er voor persoonlijke begeleiding, advies, verwijzing en bemiddeling naar instanties.

Kledingherstel

Voor kleine herstelwerkzaamheden; een losgelaten zoom, een knoop aanzetten, een rits vervangen, gordijnen zomen, broek of rok inkorten. Heeft u zelf geen naaimachine, dan kan de vrijwilliger met uw toestemming de (schone) spullen mee naar huis nemen.

Klussen

Voor kleine klusjes in en om het huis (1 à 2 uur). Zoals het vervangen van een kraanleertje, een schilderij of een plank ophangen, een kastje in elkaar zetten, de cv ketel bijvullen, een lamp of een gordijnrails ophangen, radio- of tv zenders instellen.

Samen Winkelen en Samen Uit

Voor ouderen, chronisch zieken en/of mensen met een beperking. Onze vrijwilligers begeleiden u tijdens het uitstapje en halen u op en brengen u thuis. Het is in groepsverband met een gezamenlijk koffiemoment. De vergoeding is vanwege de vervoerskosten, te betalen aan de vrijwilliger. U wordt ‘s morgens opgehaald rond 9:30 uur of ‘s middags rond 13:30 uur. Opgave tot een week van de voren: Vol = Vol. Vraag het halfjaarlijkse programma bij ons servicepunt

Vervoer

Bel tot een week van te voren uw afspraak met huisarts, tandarts of ziekenhuis door. Per kilometer betaalt u € 0,35 aan de vrijwilliger. Begeleiding in de OV taxi of met de bus kan ook met een vrijwilliger. Vervoerskosten voor de begeleider zijn voor uw rekening.

Verre vervoersritten

Heeft u een familielid of iemand anders lang niet gezien? Is er een gelegenheid waar u naar toe wilt? Kunt u dit niet zelfstandig? Vrijwilligers stellen zich beschikbaar voor langere ritten binnen Nederland. € 0,35 per kilometer.

Vooraf geregeld

Nadenken over uw uitvaart geeft u rust en een houvast voor uw nabestaanden. Wat wil ik vastleggen? Weet men wat mijn wensen zijn? Begrafenis of crematie? Wat wil ik graag of wat juist niet? Wat kan ik hierin zelf doen?

Er valt al veel te doen in de voorbereiding. Herkent u deze vragen en kunt u daar steun bij gebruiken? U gaat samen aan de slag met de WonenPlus vrijwilliger.

In een persoonlijke overzicht noteren we o.a. of er een testament is, welke abonnementen er zijn, pensioenfondsen, polissen of sociale media en email-accounts. Maar ook wat uw uitvaartwensen zijn, wel of geen bloemen of sprekers, welke muziek, wie het een en ander dient te regelen of wat men wil overlaten aan nabestaanden. Schroom niet. Vraag bij WonenPlus de dienst Vooraf geregeld aan voor een vrijwilliger bij u thuis. Want vooraf geregeld is wel zo prettig!

Zingeving

Bij WonenPlus kunt u met getrainde vrijwilligers praten over allerlei levensvragen. Verder in gesprek dan over de dagelijkse onderwerpen. Vindt u het prettig om met anderen in gesprek te gaan over ervaringen in uw leven? Heden, verleden en toekomst. Leven in het hier en nu. Waardoor laat ik mij leiden? Eenzaamheid en kwetsbaarheid. Vreugde en verdriet. Over deze en andere onderwerpen kunt u op ongedwongen wijze praten in een groepje en onder begeleiding of individueel bij u thuis.