Bestuur

Het bestuur van Stichting WonenPlus Alkmaar wordt gevormd door de volgende personen:

De heer H. Batelaan (voorzitter)
De heer M. Prinsen (secretaris)
Mevrouw D. Luiken-Gans (penningmeester)
Mevrouw J. van den Berg (algemeen lid)
De heer J. Withaar (algemeen lid)
Mevrouw M. Zondervan (algemeen lid)