Het bestuur van Stichting WonenPlus Alkmaar bestaat uit de volgende personen.

Gert Beerda, penningmeester

Karin Haker, voorzitter

Mark Prinsen, secretaris

Marja Flameling, algemeen lid