Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Karin Haker
Secretaris: Mark Prinsen
Penningmeester: Gert Beerda
Algemeen lid: Marja Flameling