Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag? Praat erover.

Bij WonenPlus Alkmaar, geleid door vrijwilligers en professionals, streven we naar een goede en veilige dienstverlening waar respect en oprechtheid centraal staan. Ondanks alle goede bedoelingen kan het echter misgaan tussen vrijwilligers en abonnees, resulterend in grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie, agressie, pesten of discriminatie. In dergelijke gevallen kunt u terecht bij onze vertrouwenspersoon, Tonny Verdonk. Zij luistert, helpt bij het vinden van een oplossing en indien nodig ondersteunt zij bij het starten van een officiële klachtenprocedure. 

Contact

Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. Neem contact op via 06 82 77 72 41. Spreek vooral de voicemail in. Tonny belt u dan zo spoedig mogelijk terug.