Laatste berichten

Huiskamer

In het Huis van de wijk De Alkenhorst worden veel activiteiten voor buurtbewoners georganiseerd. Zij kunnen altijd langskomen voor een gesprekje of een kopje koffie in de centrale ruimte.

Extra geld voor bestrijding eenzaamheid

WonenPlus Alkmaar krijgt van het Oranjefonds een extra bedrag van 20.000 euro voor de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Al eerder werd 25.000 euro voor dat doel ontvangen.

ANBI-status

WonenPlus Alkmaar heeft een ANBI-status. U kunt onze gegevens inzien op het ANBI-plein.

Belangrijk:

Betaalt u uw abonnementsgeld per incasso en wilt u nu met de Alkmaar Pas betalen? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door zodat de incasso voor 2019 niet gedaan wordt.

Nieuwe huisstijl voor WonenPlus Alkmaar

Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat we een nieuw logo en nieuwe huisstijl hebben. Daar is de laatste maanden, samen met het reclamebureau, hard aan gewerkt.

Vraag uw mantelzorgcompliment aan!

Alkmaarse inwoners die langdurig zorg en/of begeleiding nodig hebben kunnen het Mantelzorgcompliment voor hun mantelzorger(s) aanvragen.