Adviesraad

De adviesraad van Stichting WonenPlus Alkmaar wordt gevormd door de volgende personen:

Mevrouw K. Raven
Mevrouw I. Timmermans
De heer R. Veenis
Mevrouw M. Vink
Mevrouw T. Winkelman

Email: adviesraad@wonenplusalkmaar.nl