Vrijwilligers

WonenPlus brengt mensen bij elkaar. Er is altijd wel wat te doen. In heel Alkmaar worden vrijwilligers ingezet voor de uitvoer van hand- en spandiensten bij de abonnees thuis. Het WonenPlus vrijwilligerswerk is flexibel. De werkzaamheden kunnen variëren van één uur per maand tot meerdere uren per dag. U bepaalt zelf, aan de hand van uw eigen agenda, wanneer en hoeveel tijd u beschikbaar heeft. Dat kan zelfs per week verschillen. Het vrijwilligerswerk is nuttig en de mensen thuis zijn dankbaar voor de hulp.

Spreekt het vrijwilligerswerk van WonenPlus u aan en voelt u er iets voor om het vrijwilligersteam te komen versterken? Iedereen is welkom! Bel met WonenPlus en vraag een intake gesprek aan.

Als vrijwilliger gaat u goed voorbereid en zelfstandig op pad naar de mensen thuis. Daarom bieden wij u goede begeleiding en professionele ondersteuning aan. Er is ruimte voor overleg en deskundigheidsbevordering. Tevens organiseren wij het hele jaar door gezellige vrijwilligersactiviteiten.