Vrijwilligers

WonenPlus brengt mensen bij elkaar. Er is altijd wel wat te doen. In heel Alkmaar worden vrijwilligers ingezet voor de uitvoer van hand- en spandiensten bij de abonnees thuis. Het WonenPlus vrijwilligerswerk is flexibel. De werkzaamheden kunnen variëren van één uur per maand tot meerdere uren per dag. U bepaalt zelf, aan de hand van uw eigen agenda, wanneer en hoeveel tijd u beschikbaar heeft. Dat kan zelfs per week verschillen. Het vrijwilligerswerk is nuttig en de mensen thuis zijn dankbaar voor de hulp.

Als vrijwilliger gaat u goed voorbereid en zelfstandig op pad naar de mensen thuis. Daarom bieden wij u goede begeleiding en professionele ondersteuning aan. Er is ruimte voor overleg en deskundigheidsbevordering. Tevens organiseren wij het hele jaar door gezellige vrijwilligersactiviteiten.

Kom kennismaken

Spreekt het vrijwilligerswerk van WonenPlus u aan en voelt u er iets voor om het vrijwilligersteam te komen versterken? Iedereen is welkom! Bel met WonenPlus en vraag een gesprek aan met een consulent.

Verzekeringen

Alkmaar is trots op haar vrijwilligers. Om haar vrijwilligers te beschermen en omdat een ongeluk in een klein hoekje zit, heeft de gemeente een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Dit betekent dat iedereen die vrijwilligerswerk doet, via de gemeente verzekerd is via de gemeente tegen risico’s en ongevallen. Zorg wel zelf voor een aansprakelijkheidsverzekering (dit is verplicht in Nederland) en een ongevallenverzekering. Bij vervoer van de abonnees heeft u ook zelf een ongevallen inzittendenverzekering nodig. Kijk voor informatie op: https://www.alkmaar.nl/direct-regelen/zorg-en-ondersteuning/zelf-ondersteuning-vinden/vrijwilligerswerk/