Wij vinden het belangrijk dat je als vrijwilliger in de omgang beschikt over geduld, respect, tact, inlevingsvermogen, sociale vaardigheden, goed kan luisteren, er verzorgd uitziet en afspraken nakomt. Een sociale grondhouding met respect voor de levensovertuiging, normen en waarden, maatschappelijke positie en (gender)identiteit van abonnees en collega’s en hun privacy. Alles wat je te zien of te horen krijgt bespreek je niet met derden. Bespreek ook niet je persoonlijke problemen of je eigen levensovertuiging met de abonnee.
Denk ook aan cyberrisico’s en datalekken en je mag niet pinnen. In de afsprakenbrief die je bij de kennismaking ondertekent staan alle richtlijnen en we vragen een Verklaring Omtrent Gedrag aan. Is er iets voorgevallen of maak je je zorgen over iets? Neem dan contact op met je consulent.
Alles om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren voor alle betrokkenen.