Adviesraad

De adviesraad van Stichting WonenPlus Alkmaar wordt gevormd door de volgende personen:

  • Mevrouw I. Timmermans
  • De heer R. Veenis
  • Mevrouw M. Vink
  • Mevrouw T. Winkelman

Email: adviesraad@wonenplusalkmaar.nl