Adviesraad

De adviesraad van Stichting WonenPlus Alkmaar wordt gevormd door de volgende personen:

  • Mevrouw Iet Timmermans
  • De heer Rob Veenis
  • Mevrouw Tineke Winkelman
  • De heer Ton van der Zwet

E-mail: adviesraad@wonenplusalkmaar.nl

Verslagen