Adviesraad

In 2015 richtte WonenPlus Alkmaar een adviesraad op. Het doel van deze adviesraad is om een verbinding en gesprekspartner te zijn tussen het bestuur van WonenPlus Alkmaar enerzijds en de vrijwilligers en abonnees anderzijds. In de raad nemen diverse disciplines uit de groep vrijwilligers en abonnees deel.

Naast het servicepunt en de coördinator en consulenten van WonenPlus, kunt u bij de adviesraad terecht met vragen en/of opmerkingen over allerlei zaken, die binnen WonenPlus Alkmaar spelen. De raad heeft een eigen e-mailadres: adviesraad@wonenplusalkmaar.nl  Alle mail is vertrouwelijk en wordt als zodanig behandeld.

De adviesraad is op zoek naar nieuwe kandidaten. Lees hier: https://www.wonenplus-alkmaar.nl/werken-bij/

De adviesraad van Stichting WonenPlus Alkmaar wordt gevormd door de volgende personen:

    • Ineke Glorie
    • Jolanda Liefting
    • Ruud Oskamp
    • Tineke Winkelman
    • Ton van der Zwet

Wie zijn wij? Wij zijn de schakel tussen abonnees, vrijwilligers en bestuur.

In juni 2022 hebben 166 vrijwilligers per mail een enquête ontvangen waarvan er 64 zijn  ingevuld, wat neerkomt op 38.55 %  Hiervan gaf aan 31% bekend te zijn  met de Adviesraad. 35 % gaf aan van niet.

De uitslag geeft ons wel te denken en we gaan proberen om de vrijwilligers en abonnees beter te informeren en te betrekken bij de adviesraad.  De adviesraad heeft de inbreng van de vrijwilligers en abonnees nodig om aan het bestuur aan te geven wat de eventuele problemen zijn die zij ervaren. Ook nieuwe ideeën zijn van harte welkom.

Door maatschappelijke ontwikkelingen komt de WonenPlus organisatie de komende jaren voor grote uitdagingen te staan en komen vele nieuwe hulpvragen vanuit de gemeente op ons af. Ook het bestuur heeft advies en meedenken uit de adviesraad nodig. Het bestuur adviseren wij gevraagd maar ook ongevraagd.

Wij zoeken nieuwe leden om de raad op sterkte te brengen. Wil je hier in meedenken?  Heeft u een vraag of goed idee? Meld u aan bij de Adviesraad via ons emailadres adviesraad@wonenplusalkmaar.nl

Ook is het mogelijk om na afspraak via ons emailadres een vergadering bij te wonen. Wij nemen dan contact met u op en spreken een vergaderdatum af. U kunt dan in de vergadering uw idee of vraag toelichten. Ook zonder inbreng bent u van harte welkom.

Met vriendelijke groet

De adviesraad

Jaarverslag 2022 Adviesraad

Jaarverslag 2021 Adviesraad

Jaarverslag 2020 Adviesraad

Jaarverslag 2019 Adviesraad

Jaarverslag 2018 Adviesraad