Adviesraad

In 2015 richtte WonenPlus Alkmaar een adviesraad op. Het doel van deze adviesraad is om een verbinding en gesprekspartner te zijn tussen het bestuur van WonenPlus Alkmaar enerzijds en de vrijwilligers en abonnees anderzijds. In de raad nemen diverse disciplines uit de groep vrijwilligers en abonnees deel.

Naast het servicepunt en de coördinator en consulenten van WonenPlus, kunt u bij de adviesraad terecht met vragen en/of opmerkingen over allerlei zaken, die binnen WonenPlus Alkmaar spelen.

De raad heeft een eigen e-mailadres: adviesraad@wonenplusalkmaar.nl  Alle mail is vertrouwelijk en wordt als zodanig behandeld.

 De adviesraad is op zoek naar nieuwe kandidaten. Lees hier: https://www.wonenplus-alkmaar.nl/werken-bij/

De adviesraad van Stichting WonenPlus Alkmaar wordt gevormd door de volgende personen:

    • Mevrouw Iet Timmermans
    • De heer Rob Veenis
    • Mevrouw Tineke Winkelman
    • De heer Ton van der Zwet