Adviesraad

In 2015 richtte WonenPlus Alkmaar een adviesraad op. Het doel van deze adviesraad is om een verbinding en gesprekspartner te zijn tussen het bestuur van WonenPlus Alkmaar enerzijds en de vrijwilligers en abonnees anderzijds. In de raad nemen diverse disciplines uit de groep vrijwilligers en abonnees deel.

Naast het servicepunt en de coördinator en consulenten van WonenPlus, kunt u bij de adviesraad terecht met vragen en/of opmerkingen over allerlei zaken, die binnen WonenPlus Alkmaar spelen.

De raad heeft een eigen e-mailadres: adviesraad@wonenplusalkmaar.nl  Alle mail is vertrouwelijk en wordt als zodanig behandeld.

 De adviesraad is op zoek naar nieuwe kandidaten. Lees hier: https://www.wonenplus-alkmaar.nl/werken-bij/

De adviesraad van Stichting WonenPlus Alkmaar wordt gevormd door de volgende personen:

    • Diana Lang
    • Jolanda Liefting
    • Tineke Winkelman
    • Ton van der Zwet

Bericht van de Adviesraad

Beste vrijwilligers

Wie zijn wij? Wij zijn de schakel tussen abonnees vrijwilligers en bestuur.

In juni 2022 hebben de vrijwilligers via email het verzoek gekregen mee te werken aan een enquête. Hier een uitleg over de enquête. De enquête is via email verzonden naar 166 vrijwilligers.

Wij hebben 64 ingevulde formulieren retour ontvangen wat neerkomt op 38.55 %  Met onze dank aan de deelnemers.

Waarom een enquête? Dit om te achterhalen wie van de vrijwilligers bekend is met de Adviesraad. 31 % was bekend met de adviesraad. 35 % gaf aan van niet.

De uitslag geeft ons wel te denken en we gaan proberen om de vrijwilligers en abonnees beter te informeren en te gaan betrekken bij de adviesraad.                                                       De adviesraad heeft de inbreng van de vrijwilligers en abonnees nodig om aan het bestuur aan te geven wat de eventuele problemen zijn die zij ervaren.

Ook nieuwe ideeën zijn van harte welkom.

Door maatschappelijke ontwikkelingen komt de WonenPlus organisatie de komende jaren voor grote uitdagingen te staan en komen vele nieuwe hulpvragen vanuit de gemeente op ons af. Ook het bestuur heeft advies en meedenken uit de adviesraad nodig. Het bestuur adviseren wij gevraagd maar ook ongevraagd.

Wil je hier in meedenken? Meld je aan voor de adviesraad wij zoeken nieuwe leden om de raad op sterkte te brengen.

Heeft U een vraag of goed idee? Meldt dit bij de Adviesraad via ons emailadres

adviesraad@wonenplusalkmaar.nl

Ook is het mogelijk om na afspraak via ons emailadres een vergadering bij te wonen, wij nemen dan contact met u op en spreken een vergaderdatum af.

U kunt dan in de vergadering uw idee of vraag toelichten. Ook zonder inbreng bent U van harte welkom.

Met vriendelijke groet

De adviesraad